Privacy- en cookieverklaring

Bellen met Raf verwerkt persoonsgegevens en andere data in overeenstemming met wet- en regelgeving en respecteert de privacy van al haar (potentiële) klanten en de gebruikers van haar website. In deze privacyverklaring leggen we uit welke (persoons)gegevens wij verzamelen en verwerken en voor welke doeleinden wij dat doen.

Toepasselijkheid
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door Bellen met Raf, gevestigd en kantoorhoudende te (8094 PE) Hattemerbroek aan de Elburgerweg 19, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 88420949.

Verwerking
Bellen met Raf verwerkt de door haar (potentiële) klanten en/of relaties en hun werknemers verstrekte persoonlijke informatie (“Persoonsgegevens”) en bedrijfsinformatie, alsmede data verkregen vanuit bezoek en gebruik van de website van Bellen met Raf. Gegevens worden verzameld bij het aangaan van een klantrelatie, contact met de serviceafdeling, online webformulieren, het opvragen van informatie bij Bellen met Raf, contact via social media, deelname aan acties / prijsvragen / o.i.d. en bij het gebruik van de diensten van Bellen met Raf. Bellen met Raf behandelt persoonsgegevens vertrouwelijk en zorgvuldig.

De persoonsgegevens die door Bellen met Raf (kunnen) worden verzameld zijn voor- en achternaam, adresgegevens, telefoonnummer, e-mailadres, geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, nationaliteit, betalingsgegevens, KvK-nummer, BTW nummer, (afgeleide) financiële data, inloggegevens en IP-adres.

Daarnaast verwerkt Bellen met Raf (mogelijk) ten behoeve van haar dienstverlening aanvullende persoonsgegevens, waaronder ook verbruiks- en gebruiksgegevens. In het kader van de telefonie-dienst van Bellen met Raf gaat het om de volgende persoonsgegevens:

 • datum,  tijdstip en duur van een telefoongesprek;
 • telefoonnummer van degene met wie gebeld wordt;
 • technische identificatiegegevens zoals SIM-kaart nummer, IMSI-nummer en IMEI-nummer;
 • IP-adres van het toestel (vaste toestellen);
 • het aantal signalen dat de telefoon uitzendt, locatiegegevens, en (in een uitzonderlijk geval) de inhoud van telefoongesprekken.

Doeleinden
Bellen met Raf gebruikt de verzamelde persoonsgegevens voor:

 • het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten en het onderhouden van klantcontact;
 • het doen van aanbiedingen en/of het verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten van Bellen met Raf;
 • het verbeteren van haar dienstverlening;
 • het oplossen van storingen en het technisch ondersteunen van gebruikers;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • het innen van vorderingen (inclusief het uit handen geven van vorderingen aan een incassobureau);
 • het beantwoorden van vragen en het in behandeling nemen van klachten;
 • het behandelen van geschillen;
 • intern beheer en administratie en het doen uitvoeren van een accountantscontrole.

Passende bewaartermijnen en beveiligingsmaatregelen
Bellen met Raf bewaart gegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van bovengenoemde doeleinden en houdt zich voorts aan wettelijke bewaartermijnen. Bellen met Raf heeft zorgvuldige en passende maatregelen genomen om de systemen te beveiligen, om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot enige persoonlijke of bedrijfsinformatie die Bellen met Raf verwerkt.

Derden
Uw persoonsgegevens kan Bellen met Raf aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hiervoor beschreven doeleinden. Bellen met Raf geeft uw persoonsgegevens alleen door aan derden waarmee een gegevensverwerkingsovereenkomst is gesloten of anderszins toereikende contractuele afspraken inzake gegevensverwerking zijn gemaakt. Bellen met Raf draagt er vanzelfsprekend zorg voor dat met deze afspraken de veiligheid van uw persoonsgegevens gewaarborgd wordt.

Voorts geeft Bellen met Raf uw persoonsgegevens door indien Bellen met Raf daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak. In overige gevallen zal Bellen met Raf uw persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken en/of verkopen zonder uw toestemming. Uw persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt voor commerciële doeleinden.

Links
Op de website van Bellen met Raf treft u mogelijk een aantal links naar andere websites van organisaties. Bellen met Raf kan geen verantwoording dragen met betrekking tot het gebruik van uw gegevens door die organisaties. Hierbij wordt aangeraden het privacybeleid van de betreffende organisaties te raadplegen.

Wijzigingen
Bellen met Raf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om geregeld via de website van Bellen met Raf (www.bellenmetraf.nl) deze privacyverklaring te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.  

Uw rechten
Wanneer Bellen met Raf uw Persoonsgegevens verwerkt, heeft u (in bepaalde omstandigheden) het recht om inzage, rectificatie en wissing van uw persoonsgegevens te vragen en het recht om de verwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking en het recht om uw gegevens over te (laten) dragen.

Indien u Bellen met Raf toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van uw toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór het moment van intrekking daarvan. Tot slot heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Voor vragen of klachten over bovengenoemde rechten of het privacy beleid van Bellen met Raf kunt u te allen tijde contact met Bellen met Raf opnemen via info@bellenmetraf.nl.

Cookiestatement van Bellen met Raf

Wat is een cookie?
Bellen met Raf maakt gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een internetpagina op uw computer, tablet of smartphone wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Bellen met Raf gebruikt cookies om de website beter te laten functioneren en het gebruik daarvan te monitoren, door middel van het bijhouden van bezoekersaantallen en tijdstippen en de gemiddelde tijdsduur op een pagina. Deze data wordt alleen geaggregeerd verwerkt en zijn niet te herleiden tot een pc of individu. Hieronder treft u de categorieën cookies die geplaatst worden door Bellen met Raf en hun functionaliteit.

Functionele cookies
Met behulp van functionele cookies kan Bellen met Raf de website naar behoren laten functioneren. Zonder deze cookies werkt de website niet optimaal. Denk daarbij aan het onthouden van informatie die u invult over verschillende pagina’s, het opslaan van voorkeuren en inloggegevens en het uitlezen van uw browserinstellingen voor het goed tonen van de website. Voor het plaatsen van deze strikt noodzakelijke cookies is uw toestemming niet nodig. Functionele cookies kunt u verwijderen via de instellingen van uw browser.

Analytische cookies
Met behulp van analytische cookies kan Bellen met Raf bijhouden en meten welke onderdelen van de website het best bezocht worden. Van de informatie (bezoekersaantallen, gemiddelde tijdsduur, populaire pagina’s en onderwerpen etc.) die wordt verzameld, worden statistieken gemaakt. Aan de hand van deze statistieken wordt onze website geoptimaliseerd en de inhoud en navigatie daarvan zo gebruiksvriendelijk mogelijk gemaakt. De statistieken zijn niet te herleiden tot personen.

Via de website van Bellen met Raf wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Bellen met Raf gebruikt deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Omdat Bellen met Raf een verwerkersovereenkomst heeft gesloten met Google, de optie ‘gegevens delen’ met Google is uitgezet, Google niet het volledige IP-adres verwerkt en geen gebruik maakt van andere diensten van Google in combinatie met de Google Analytics-cookies, is uw toestemming voor het plaatsen van deze cookie niet nodig.

In-en uitschakelen en verwijderen van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Wijzigingen
Bellen met Raf behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy- en cookieverklaring. Het verdient aanbeveling om geregeld via de website van Bellen met Raf (www.bellenmetraf.nl) deze privacyverklaring te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte blijft.

Versie januari 2023